ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ

Φαρμακείο

Πτολεμαΐδα

Εσωτερικό φαρμακείου 2

Εικόνες Από Το Έργο

Εσωτερικό φαρμακείου 4
Εσωτερικό φαρμακείου 3
Εσωτερικό φαρμακείου 2
Εσωτερικό φαρμακείου