ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ

Γραφεία Στέγασης Μηχανικών ΔΕΗ Πτολεμαΐδα 5

Πτολεμαΐδα

Τρεις εξωτερικές μονάδες VRV

Γραφεία στέγασης μηχανικών επίβλεψης της κατασκευής ΑΗΣ ΔΕΗ Ptolemaida 5.

Η εταιρεία μας ανέλαβε και εκτέλεσε το παραπάνω έργο ,το οποίο αποτελείτε από τρεις εξωτερικές μονάδες VRV-VRF, οι δύο σε παράλληλη σύνδεση για τριάντα εσωτερικά μηχανήματα τύπου κασέτας και καναλάτα και η μία αποκλειστικά για τους τρεις εναλλάκτες θερμότητας εξαερισμού και νωπού αέρα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων γίνεται ξεχωριστά από κάθε έναν χώρο, αλλά και από κεντρικό ελεγκτή όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Έχουν τοποθετηθεί επίσης και τα ανάλογα fire dampers για την μη εξάπλωση της φωτιάς μέσω των αεραγωγών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Εικόνες Από Το Έργο

Controller
Τρεις εξωτερικές μονάδες VRV 2
Εξωτερική εγκατάσταση
Τρεις εξωτερικές μονάδες VRV-VRF
Εσωτερικό χώρου εξαερισμός
Εσωτερικό χώρου 1
Εσωτερικό χώρου οροφή